Sakrament małżeństwa zawiera się zwykle w parafii narzeczonej, ale można też zawrzeć w parafii narzeczonego. Prawo zezwala na zawieranie małżeństwa osobom pełnoletnim, czyli tym, którzy ukończyli 18 lat.

 

obraczka slub jup550Narzeczeni mogą zarezerwować sobie termin ślubu wcześniej, jednak ostatecznie powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej na około 3 miesiące przed zamierzonym ślubem i przedstawić następujące dokumenty:
-świadectwo chrztu (z datą wydania nie starszą niż 3 miesiące) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania;
-świadectwo przyjęcia bierzmowania (jeśli nie jest wpisane na świadectwie chrztu);
-świadectwo ukończonej katechizacji przedmałżeńskiej;
-zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedślubnych w Poradni Rodzinnej;
-dowody osobiste;
-zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, (lub dokument zawarcia kontraktu cywilnego). Powyższe zaświadczenie jest ważne 3 miesiące. Musi być ono ważne w dniu zawierania małżeństwa, dlatego należy prosić o jego wydanie nie szybciej niż 3 miesiące przed ślubem.
Po przedstawieniu wyżej wymienionych dokumentów i indywidualnej rozmowie z narzeczonymi duszpasterz spisuje protokół stwierdzający brak przeszkód do zawarcia małżeństwa. W parafiach narzeczonych ogłasza się zamiar zawarcia małżeństwa, czyli tzw. zapowiedzi przedślubne. Wierni, którzy wiedzieliby o przeszkodach uniemożliwiających zawarcie danego małżeństwa, są zobowiązani w sumieniu powiadomić o tym proboszcza. W ciągu najbliższych kilku dni po spisaniu protokołu narzeczeni powinni przystąpić do pierwszej spowiedzi przedślubnej. Drugą spowiedź mają obowiązek odprawić przed ślubem.
Jeszcze przed ślubem w terminie uzgodnionym z księdzem proboszczem, narzeczeni powinni przedstawić świadectwo wygłoszonych zapowiedzi z parafii narzeczonego, podać personalia dwóch świadków (imię
i nazwisko, wiek, dokładny adres), a także omówić ceremonię zawarcia małżeństwa.
Na fotografowanie lub filmowanie w kościele należy uzyskać zgodę księdza proboszcza. Pozwolenie takie mogą uzyskać jedynie ci, którzy otrzymali zaświadczenie z Kurii Biskupiej w. Przemyślu o ukończeniu odpowiedniego kursu.
Narzeczeni powinni poprosić wszystkich uczestników ślubu, aby do kościoła przybyli odpowiednio ubrani i uszanowali to miejsce święte.

Pozostałe sakramenty:

Go to top