Dzieci wtedy można dopuścić do Komunii świętej, gdy posiadają wystarczające rozeznanie i są dokładnie przygotowane, tak by stosownie do swojej możliwości rozumiały tajemnicę Chrystusa oraz mogły z wiarą i pobożnością przyjąć Ciało Chrystusa.

 

pierwsza komunia witaJest przede wszystkim obowiązkiem rodziców lub tych, którzy ich zastępują troszczyć się, ażeby dzieci po dojściu do używania rozumu, zostały odpowiednio przygotowane i jak najszybciej posiliły się tym Bożym pokarmem, po uprzedniej sakramentalnej spowiedzi.


Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej odbywa się w ramach katechezy szkolnej oraz dodatkowych spotkań w parafii:


Dokumentem wymaganym do przedstawienia przed przystąpieniem do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej jest świadectwo chrztu - jeśli dziecko było ochrzczone w innej parafii.

 


 

Pozostałe sakramenty:

Go to top