W dniu 27 grudnia 2017 roku, nasza wspólnota parafialna radowała się z przyjęcia do grona ministrantów dziewięciu chłopców: Michała Jeżo, Jakuba Jeżo, Piotra Skrzypczyka, Bartłomieja Frydrycha, Norberta Nycza, Wiktora Niepokój, Wojciecha Jaklewicza, Dominika Wolanina i Szymona Wójtowicza. Obrzęd włączenia do Służby Liturgicznej odbył się podczas Mszy świętej w dniu św. Jana Apostoła i Ewangelisty o godzinie 18.00.
           Przygotowanie do posługi ministranta rozpoczęło się w październiku. W tym czasie chłopcy uczestniczyli w spotkaniach przygotowujących, tzw. zbiórkach. W ich trakcie zapoznali się z przedmiotami liturgicznymi oraz posługą ministranta w trakcie Mszy Świętej. Zwieńczeniem ich zapału i podjętych wysiłków było uroczyste przyjęcie ich do grona ministrantów, którego dokonał Ksiądz Proboszcz Stanisław Morawski. Celebrans życzył nowym ministrantom, aby wiernie wypełnili złożone przyrzeczenia oraz gorliwie realizowali swoje zadania ministranta. Po zakończeniu Mszy św. przy ołtarzu zostały wykonane pamiątkowe zdjęcia z księdzem Grzegorzem – opiekunem ministrantów.
           Polecajmy w naszych modlitwach całą wspólnotę Liturgicznej Służby Ołtarza, aby Pan Bóg darzył wszelkim potrzebnym błogosławieństwem i zapałem tych młodych ludzi, którzy chcą służyć przy ołtarzu.

 

 

Go to top